Protokol o saradnji

U Vladi Vojvodine potpisan je Protokol o saradnji između Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice i Centra za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike. Protokol o saradnji zaključen je radi uspostavljanja intenzivne međusobne saradnje u cilju obezbeđivanja svih potrebnih uslova za realizaciju projekata Centra za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike.