Pružanje podrške za osobe sa Daunovim sindromom

Daunov sindrom predstavlja poremećaj sa karakterističnim izrazom lica i često se baš po izgledu lica može postaviti dijagnoza još kod novorođenčadi. Godišnje se na teritoriji Vojvodine rodi oko 20 dece sa Daunovim sindromom. Sa ciljem pružanja podrške i ukazivanja na postojeće probleme i potrebe takvih osoba, u Subotici je održan okrugli sto na ovu temu.