Prva međuvladina konferencija između Srbije i Evropske unije

Prva međuvladina konferencija između Srbije i Evropske unije, koja je formalno označila početak pregovora o pridruživanju Uniji, održana je danas u Briselu. Zajednička ocena svih učesnika konferencije je da je ovo istorijski dan za Srbiju, ali i za Evropsku uniju.