Prve projekcije budžeta Subotice za narednu 2014. godinu iznose oko 4,5 milijardi dinara

Prve projekcije budžeta Subotice za narednu 2014. godinu iznose oko 4,5 milijardi dinara, što je za skoro milijardu dinara manje u odnosu na prvobitni budžet za 2013., a za oko 400 miliona manje u odnosu na rebelansirani ovogodišnji budžet.