Pšenica

Prema podacima Instituta Tamiš koji svojom delatnošću pokriva grad Pančevo i opštine Alibunar, Kovačica i Opovo pod pšenicom je na ovom području 17 hiljada 830 hektara što je za hiljadu petstotina hektara manje nego lane.