Raskid ugovora s operaterom bez razloga i penala

BEOGRAD – Za prevremeni raskid ugovora s mobilnim operaterom građani više neće morati da plaćaju penale, predviđeno je novim zakonom o zaštiti potrošača.
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija naložilo je operatorima mobilne i fiksne telefonije, kao i kablovskim i internet operatorima, da promene opšte uslove poslovanja u korist potrošača, a u septembru bi trebalo da bude usvojen i Zakon o elektronskim komunikacijama koji će dodatno povećati zaštitu korisnika tih usluga, rečeno je danas Tanjugu u tom ministarstvu.

Ministarstvo je tim zakonom zaštitilo potrošače, tako da će sada svaki korisnik moći da pre isteka roka raskine ugovor s mobilnim, ali i fiksnim ili kablovskim operaterom, a da mu za to neće biti potreban ni razlog niti će zbog toga morati da plati punu cenu ugovorene obaveze, odnosno sve što bi platio do isteka ugovora.U Ministarstvu trgovine za Blic su rekli da je i do sada bilo nejasno po kom osnovu, ali da je pre svega bilo nepravedno što su građani morali da ceo preostali iznos ugovorene obaveze nadoknade operateru ako reše da „izađu“ iz ugovora.

Ono sto će potrošač ipak morati da plati kod raskida ugovora je razlika između stvarne i cene s popustom. Odnosno, moraće da operateru nadoknadi sumu koju mu je on kao povoljnost prilikom sklapanja ugovora ponudio.

Konkretno, ako neko ugovor raskida nakon pet meseci, a popust je mesečno bio 300 dinara, potrošač će morati da nadoknadi operateru pet puta po 300 dinara, dakle 1.500.

Takođe, ako raskida ugovor potrošač će mobilni telefon morati da plati po realnoj, a ne povlašćenoj ceni, koja je gotovo uvek garantovana upravo i jedino ugovorom na dve, tri godine.

Potrošač će, naime, morati da plati preostali iznos do pune cene telefona na tržištu… ili ako hoće da telefon plati po povlašćenoj ceni, ostaje ipak da nadoknadi sve preostale mesečne pretplate do isteka ugovora.

Rešenje koje je nedavno izdalo Odeljenje za zaštitu potrošača se odnosi na zaštitu korisnika od neprimereno visokih i neopravdanih troškova, rekla je pomoćnica ministra za elektronske komunikacije Irini Reljin.

Operatori više neće moći da naplaćuju kazne za prevremeni raskid ugovora sa korisnicima, a Reljin ističe da su dužni da u najkraćem roku objave na svojim sajtovima promene opšte uslove ugovora.

„Oni su dužni da promene opšte uslove ugovora za sve korisnike. Ovo rešenje se odnosi i na one korisnike koji su već sklopili ugovore, a žele da ga raskinu“, napomenula je Reljin.

Na pitanje šta može korisnik da uradi ako raskida ugovor upravo zbog lošeg kvaliteta usluge, za koju mora da plati tržišnu cenu u slučaju prevremenog raskida ugovora, Reljin kaže da je neophodno dokazati da je kvalitet bio stvarno loš, što u nekim slučajevima nije jednostavno.

Ona je, na pitanje da li očekuje otpor od strane operatora u primeni pomenutog rešenja, izrazila očekivanje da se to, ipak, neće dogoditi pošto bi bilo suprotno zakonom.

Ističe da će sva ta pitanja biti dodatno razrešena i novim Zakonom o elektronskim komunikacijama, koji treba da bude usvojen u septembru, a donosi značajne novine i u oblasti zaštite potrošače.

Reljin navodi da je taj zakon usklađen sa evropskim zakonodavstvom i i precizno definiše šta sve mogu da budu troškovi u slučaju sklapanja i raskida ugovora, kao i druge odrednice kada je reč o zaštiti potrošača.

Novim Zakonom o elektronskim komunikacijama biće postignuta potpuna usaglašenost sa važećim regulatornim okvirom EU iz 2009. godine i otkloniće se nedostaci važećeg zakona koji su uočeni kroz njegovu dosadašnju primenu.

Nova rešenja će omogućiti unapređenje poslovanja operatora elektronskih komunikacija, jačanje konkurencije na tržištu, kao i bolju zaštitu prava korisnika elektronskih komunikacionih usluga, a naročito u pogledu vansudskog rešavanja sporova, sprečavanja prekomernih računa i usluga roditeljske kontrole.