Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisao je novi konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom supružnicima i vanbračnim partnerima sa teritorije Vojvodine.