Raspored pregleda radnih mašina koje učestvuju u žetvi

VATROGANI SAVEZ GRADA SUBOTICE
Subotica, Maksima Gorkog br. 55
Tel.: 024/555-323
Dana: 24. 05. 2018.

RASPORED PREGLEDA RADNIH STROJEVA KOJI SE KORISTE U ŽETVI (KOMBAJNA, TRAKTORA I DR.)

Vatrogasni savez Grada Subotice dostavio je obaveštenje za javnost o pregledu poljoprivrednih radnih mašina koje učestvuju u ovogodišnjoj žetvi na području Opštine.

DVD MATICA SUBOTICA:
PREGLED MEHANIZACIJE 8:00 -15:00 sati
04.06. ŠUPLJAK
05.06. ZAOBILAZNA CESTA , PALIĆ, HAJDUKOVO I NOSA
06.06.-08.06. KELEBIJA, ŠIROKI PROGON, MILJKUTSKA CESTA
07.06. BIKOVO
08.06. MALI BAJMOK, MALA BOSNA, KAPONJA I MALA BAJA
11.06. BAJSKA CESTA, 1. MAJ I ČIKERIJA
13.06. ĐURĐIN (PREGLED APARATA NA IMANJU OBITELJI JARAMAZOVIĆ I PREGLED MEHANIZACIJE NA TERENU)
14.06. ČANTAVIRSKA CESTA
15.06. ALEKSANDROVO, VERUŠIĆ I HRVATSKI MAJUR

DVD BAJMAK
OD 04. 06. DO POČETKA ŽETVE U VATROGASNOM DOMU PREGLED VATROGASNIH APARATA od 08:00 do 12:00 sati.
OD 04. 06. DO POČETKA ŽETVE PREGLED POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE NA TERENU od 08:00 do 14:00 sati.

DVD ŽEDNIK
OD 08. 06. DO POČETKA ŽETVE U VATROGASNOM DOMU PREGLED VATROGASNIH APARATA od 08:00 do 13:00 sati.
OD 08. 06. DO POČETKA ŽETVE PREGLED POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE NA TERENU od 08:00 do 13:00 sati.

DVD ČANTAVIR
OD 06.06. DO 08. 06. PREGLED APARATA U VATROGASNOM DOMU od 0800 do 1300 sati.
OD 06. 06. DO POČETKA ŽETVE PREGLED POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE NA TERENU od 08:00 do 15:00 sati.

DVD TAVANKUT
PREGLED APARATA 11. 06. U VATROGASNOM DOMU od 08:00 do 12:00 sati.

OD 11. 06. PREGLED MEHANIZACIJE NA TERENU od 08:00 do 15:00 sati.

PREDSJEDNIK
VATROGASNOG SAVEZA GRADA SUBOTICE
VILMOS JUHÁSZ