“Emisija “Razgovori o zdravlju” emitovana 28. 1. 2016.
Gosti:
dr Vida Đukić, stomatolška ordinacija “Dr Dušan Đukić”
prim. mr sci. med. dr Novak Vukoje, otorinolaringolog
RTV Panonija