Razgovori sa predstavnicima nacionalnih saveta Ukrajine, Egipta, Češke i Grčke

Savet nacionalnih zajednica Skupštine AP Vojvodine ove nedelje završava razgovore sa predstavnicima nacionalnih saveta Ukrajine, Egipta, Češke i Grčke, na kojima će razmatrati probleme sa kojima se susreću pripadnici nacionalnih zajednica. Prema rečima predsednika Saveta nacionalnih zajednica, Šandora Egerišija, očekuje se da se do 10. decembra sačini izveštaj o položaju nacionalnih manjina, ali i da se predlože mere kako bi se postojeće stanje poboljšalo.