Razmena iskustava i dostignuća AP Vojvodine u rodnom budzetiranju sa predstavnicima federalnih

Pokrajinska sekretarka za finansije Smiljka Jovanović učestvovala je u studijskoj poseti, koju je u Beču, na temu rodno odgovornog budzetiranja, organizovala Asocijacije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women).

Dvodnevna studijska poseta 2. i 3. oktobra obuhvatila je susrete sa predstavnicima više institucija u Austriji, koje se bave rodno odgovornim budzetiranjem, kao što su Savezna kancelarija Austrije, Parlamentarna budzetska kancelarija, Federalno ministarstvo za žene, porodicu i omladinu, Federalno ministarstvo finansija i Austrijski sud za reviziju.

Učesnici, među kojima su bili i predstavnici republičkih organa uprave, kao i predstavnice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, u interaktivnom susretu, razmenili su informacije o načinu rada, pozitivna, ali i negativna iskustva iz ove oblasti.

Smiljka Jovanović upoznala je učesnike sa procesom rodno odgovornog budzetiranja u AP Vojvodini od njegovog početka, koji se bazirao na dobrovoljnosti, kroz ohrabrivanje i preporuku korisnicima da u postupku pripreme budzeta sagledavaju i opišu i rodni uticaj javnih politika koje planiraju, do zakonske obaveze koja treba da zaokruži ovaj proces u celini do 2020. godine. Takođe, istakla je obuhvat programa od 2017. do 2019. godine, gde se uočava porast, kako u broju programa, tako i u broju korisnika budzetskih sredstava AP Vojvodine, koji su obuhvaćeni planom postupnog uvođenja rodno odgovornog budzetiranja.

Navodeći pozitivne mere, posebno iz sektora ruralnog razvoja i socijalne zaštite, istakla je napore Pokrajinske vlade da u okviru ovog reformskog procesa uspešno dostigne ciljeve koje je postavila, a sve naravno uz konstantnu podršku predstavnica UN WOMEN.

Učesnici studijske posete imali su priliku i da se susretnu sa ambasadorom Republike Srbije u Beču, Nebojšom Rodićem.