Razvojni fond Vojvodine najavio novi konkurs za projekte


Novi konkurs za dodelu kratkoročnih kredita na ime predfinansiranja aktivnosti u realizaciji projekata sufinansiranih od strane EU i bileteralnih donatora, biće otvoren u ponedeljak, 8. decembra.
„Razvojni fond Vojvodine je raspisao konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za projekte, koje sufinansira Evropska unija. Ukupan iznos sredstava je 100 miliona dinara, a maksimalan iznos po korisniku je 30 miliona dinara“, najavio je predsednik pokrajinske vlade dr Bojan Pajtić.