Realizovana 82 projekta za omladinu za mlade

Lokalnim akcionim planom politike za mlade grada Novog Sada za 2013. godinu realizovana su 82 projekta, iz 11 oblasti koje su predviđene ovim planom,a u koje je bilo uključeno više od 21.000 mladih. Grad Novi Sad je za realizaciju ovih projekata u prošloj godini izdvojio 18 miliona dinara, a za ovu godinu iz budžeta grada biće izdvojena dodatna dva miliona.