Lokalnim akcionim planom politike za mlade grada Novog Sada za 2013. godinu realizovana su 82 projekta, iz 11 oblasti koje su predviđene ovim planom,a u koje je bilo uključeno više od 21.000 mladih. Grad Novi Sad je za realizaciju ovih projekata u prošloj godini izdvojio 18 miliona dinara, a za ovu godinu iz budžeta grada biće izdvojena dodatna dva miliona.