Realizovana dva projekta iz oblasti vodnog saobraćaja

Pokrajinski sekretarijat za privredu,zaposljavanje i ravnopravnost polova u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka, realizovao je dva projekta iz oblasti vodnog saobraćaja.