Rebalans budžeta AP Vojvodine


Potpredsednik Pokrajinske vlade, Đorđe Milićević izjavio je danas predstvanicima medija povodom predmeta današnjeg rebalanasa, da je povećan prihod u budzetu u iznosu od oko 1,24 milijarde dinara. Do povećanja prihoda nad rashodima došlo je usled povećanja poreza na dobit u odnosu na planiranu, koja je rezultat značajnog porasta privredne aktivnosti u Republici Srbiji i Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Gotovo sva prihodovana sredstva biće usmerena u dva važna pravca – nove investicije u gradovima i opštinama u iznosu od oko 700 miliona dinara, i otplatu ranijeg duga AP Vojvodine u iznosu od oko 470 miliona dinara.

„ Sve ovo je rezultat dobre ekonomske politike vlade Republike Srbije u proteklih nekoliko godina, ali i uspešne politike koju sprovodi Pokrajinska vlada u prethodnih godinu dana. Fiskalna konsolidacija, rast društvenog bruto proizvoda i uštede u upravljanju javnim sredstvima na svim nivoima pokazuju dobre rezultate. To se ogleda kroz suficit koji se već permanentno ostvaruje u republičkom budzetu, a sada se suficit ostvaruje i u pokrajinskom budzetu“, napomenuo je Milićević i dodao da su to evidentni primeri vođenja stabilne ekonomske politike potkrepljene rezultatima.

Milićević je dalje naveo da će sredstva biti usmerena pre svega na investicije u lokalnim samoupravama, izgradnju saobraćajne infrastrukture, ulaganje u vodosnabdevanje i lokalni ekonomski razvoj, dok će jedan deo sredstava biti iskorišćen kako bi se AP Vojvodina rasteretila dela duga nagomilanog tokom prethodnih godina, a koji je prilikom formiranja ove Vlade iznosio oko devet milijardi dinara.

Milićević je zaključio da prevremena otplata dela javnog duga u iznosu od 470 miliona dinara predstavlja nastavak velikog posla koji je započela ova Pokrajinska vlada na restruktuiranju i refinansiranju javnog duga APV, koji je u prvoj fazi rezultirao smanjenjem visokih kamata i uštedama u budzetu po tom osnovu u iznosu od oko 320 miliona dinara.