Regionalna deponija „Srem Mačva“ počinje sa radom u februaru

Regionalna deponija „Srem Mačva“ počinje sa radom u februaru. Dozvolu za probni rad dao je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, pa se početak odlaganja smeća na lokaciju kod sela Jazak očekuje za manje od mesec dana.