Regresirani prevoz za 3312 studenta

Potpredsednik Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj prof. dr Dragoslav Petrović sa predstavnicima 34 opštine sa teritorije AP Vojvodine potpisao je ugovore i rešenja o regresiranju troškova prevoza studenata u AP Vojvodini za 2014. godinu. Na ovaj način obezbeđeno je pravo na regresirani prevoz za 3312 studenta, koji svakodnevno putuju na međugradskoj, odnosno međumesnoj relaciji do ustanova visokog obrazovanja na kojima se školuju.