Reportaža: Forum energetske efikasnosti, Kanjiža 2015.


U Kanjiži je održan I Forum energetska efikasnost u opštinama primenjivanje evrospkih propisa i standarda i mogućnosti finansiranja projekat. Cilj foruma bio je da se da dodatni doprinos opštoj strategiji energetske efikasnoti Srbije i da učesnici informišu o radu energetskog menadžmenta u opštinama, pripremanju projekata u oblasti energetske efikasnoti i mogućnostima finaniranja istih. Učesnici Foruma su bili predstavnici opština Subotica, Sombor, Bačka Topola, Mali Iđoš, Novi Kneževac, Čoka, Senta, Ada, Bečej, Kikinda, Zrenjanin i Kanjiža, kao i predstavnici pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine.