Retke vrste ptica se vraćaju na Obedsku baru


Na svetski čuvenom, zaštićenom području Obedska bara u Sremu, ove godine ponovo se gnezde crni ibis i kašičar. To predstavlja veliku pobedu zaštitara prirode koji su se decenijama borili da ove vrste ponovo vrate na prostore Obedske bare. Crni ibis je poslednji put na ovom području gnezdio početkom 1960-ih godina, a kašičar ga je napustio kao gnezdarica 1992. godine“, kaže pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Slobodan Puzović.