„Rezervati prirode“ u Zrenjaninu

Zrenjanin će, kako su danas najavile gradske vlasti, dobiti javno preduzeće „Rezervati prirode“ zaduženo za zaštićena prirodne dobra na teritoriji grada.