Zrenjanin će, kako su danas najavile gradske vlasti, dobiti javno preduzeće “Rezervati prirode” zaduženo za zaštićena prirodne dobra na teritoriji grada.