Rezultati rada sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin predstavio je rezultate rada ovog sekretarijata u protekloj godini i najavio programske aktivnosti za 2014. godinu.