Sa setvom jarih okopavina treba što pre krenuti

Sa setvom jarih okopavina treba što pre krenuti. Ovo je poruka stručnjaka, sa skupa održanog na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, a u organizaciji Departmana za ratarstvo i povrtarstvo, sa ciljem da proizvođači dobiju što konkretnije savete za setvu.