Sa stopom fertiliteta od 1,4 Srbija je ispod evropskog proseka

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštilo je danas da je stopa rađanja u Srbiji 35 odsto ispod potrebe proste reprodukcije stanovništva. To znači da bi sledeća generacija žena bila za jednu trećinu manja po broju u odnosu na sadašnju. Sa stopom fertiliteta od 1,4, Srbija je ispod evropskog proseka, koji iznosi 1,6 dece po ženi.