SANU 30.08.2016.

Danas je u prostorijama Ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu održan sastanak predstavnika ove institucije sa čelnicima pokrajinske i gradske vlasti.Renoviranje zgrade Ogranka,odnosno radovi na fasadi i unapredjenju energetske efikasnosti očekuju se početkom naredne godine.