Saobraćajni prekršaji

Trideset dana primene novog Zakona o prekršajima dovoljno je vremena da se napravi prva analiza efekata. Nadležni kažu da je zakon dao dobre rezultate. Ipak, da li će izrečene kazne uticati i preventivno, na promenu ponašanja prekršioca, još je rano proceniti. Za mesec dana primene Zakona o prekršajima, naplaćeno je sedam miliona dinara. Određeno je i tri godine zatvorskih kazni.