Saopštenje sa sednice Pokrajinske vlade

Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici, kojom je predsedavao Igor Mirović, osnovala Pronatalitetni budzetski fond Vojvodine.

Sredstva ovog fonda koristiće se za sprovođenje Programa demografskog razvoja Vojvodine, ali i za kreiranje novih pronatalitetnih mera i mehanizama za zaustavljanje negativnih trendova u prirodnom priraštaju stanovništva, što je pitanje od posebnog značaja, javnog i nacionalnog interesa u Republici Srbiji i AP Vojvodini.

Danas su na sednici donete i odluke o broju budzetskih studenata koji se upisuju na prvu godinu u školskoj 2018/2019. godini.

Na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu predviđeno je da u školskoj 2018/2019. godini prvu godinu osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija upiše 5.589 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budzeta i 3.759 studenata koji će plaćati školarinu, što je ukupno 9.348 studenata.

Na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu predviđeno je da u školskoj 2018/2019. godini prvu godinu master akademskih studija i doktorskih akademskih studija upiše 2.830 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budzeta i 3.441 student koji će plaćati školarinu, što je ukupno 6.271 student.

Na visokim školama strukovnih studija čiji je osnivač AP Vojvodina, predviđeno je da u školskoj 2018/2019. godini prvu godinu studija upiše ukupno 2.616 studenata – 1.114 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz pokrajinskog budzeta i 1.502 studenta koji će plaćati školarinu.

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Završnom računu budzeta AP Vojvodine za 2017. godinu sa Izveštajem o njegovom izvršenju.

Ukupno projektovan obim budzeta za 2017. godinu 31. decembra 2017. godine iznosio je 68,239 milijardi dinara. Prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina iznose u 2017. godini 66,439 milijardi dinara, ili 97,36% od planiranih 68,239 milijardi dinara. Rashodi i izdaci budzeta su izvršeni u iznosu od 60,568 milijardi dinara ili 88,76% od planiranih 68,239 milijardi dinara, odnosno 91,16% od ostvarenih 66,439 milijardi dinara.

Sa današnje sednice, Pokrajinska vlada uputila je Skupštini APV predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi još jednog prostornog plana područja posebne namene. Radi se o prostornom planu Vršačkih planina kojim će biti uređeno područje od blizu 550 kvadratnih kilometara.