Sastanak na temu unapređenja položaja Roma u Republici Srbiji

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova organizuje sastanak na temu unapređenja položaja Roma u Republici Srbiji.Cilj sastanka je da se zajednički pronađu rešenja za probleme sa kojima se suočava romska nacionalna manjina.