Sastanak Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju


Danas je održana sednica za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, u okviru koje je održan sastanak članova Odbora sa Monikom Karlos, potpredsednicom Skupštine Evropskih regiona i potpredsednicom regije Norboten, Kraljevine Švedske. Tema razgovora je bila uspostavljanje saradnje Vojvodine sa Skupštinom evropskih regiona i mogućnostima parlamentarne saradnje sa regijom Norboten.