Sastanak u Edukativnom centru

U Edukativnom centru održan je sastanak na kome su prisustvovali gradonačelnici i predsednici opština u Vojvodini da bi se upoznali sa radom Edukativnog centra, kako bi koristili njegove potencijale u planovima podrške merama aktivnog zapošljavanja.