Savremena terapija tumora hipofize

Klinički centar Vojvodine organizovao je stručni sastanak medicinske edukacije pod nazivom „Savremena terapija tumora hipofize“. Kurs je namenjen za lekare specijaliste koji u kliničkom radu dijagnostikuju i leče pacijente sa tumorima hipofize: endokrinolozima, neurolozima, radiolozima, patolozima, ORL specijalistima i neurohirurzima iz cele Srbije.