Sekretari Banjac i Radin najavili „Prvu godišnju konferenciju lokalnih skupština“

U saradnji Skupštine AP Vojvodine, Grada Novog Sada, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), u Skupštini AP Vojvodine će se 18. i 19. oktobra održati „Prva godišnja konferencija lokalnih skupština“, najavili su danas generalni sekretar Skupštine APV Nikola Banjac i sekretar Skupštine Grada Novog Sada Marko Radin.
Generalni sekretar Skupštine APV Nikola Banjac istakao je da ova konferencija odraz odlične saradnje i jedinstva Skupštine APV i Grada Novog Sada, kao i svih ostalih centralnih i lokalnih institucija.
– Na predstojećoj konferenciji će se razvijati misao i raspravljati o temama od lokalnog do globalnog značaja. Naš cilj je da jačamo kapacitete rada institucija i stručnih službi, kao i da promovišemo participaciju građana u njihovom radu. Takođe, uz pomoć naših partnera iz UNDP i SDC želimo da se uključimo u globalne procese promocije Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija (UN), pre svega razvoju Cilja 16., a to su mir, pravda i snažne institucije – istakao je Banjac.
On je naglasio da, sa velikim zadovoljstvom, može da najavi da će u okviru ove konferencije, Skupština APV dobiti donaciju u opremi od UNDP i SDC, vrednu više od 20 hiljada dolara, kojom će se značajno modernizovati jedna od skupštinskih sala i unaprediti rad.
Sekretar Skupštine Grada Novog Sada Marko Radin ocenio je predstojeću „Prvu godišnju konferenciju lokalnih skupština“ kao važnu u povezivanju i udruživanju lokalnih parlamenata.
– Prošle godine je održana konferencija posvećena digitalizaciji rada lokalnih skupština, a ove godine se organizuje „Prva godišnja konferencija lokalnih skupština“, stručni skup na kojem ćemo puno pažnje posvetiti podizanju kapaciteta stručnih službi skupština – istakao je Radin.
On je kazao da su Grad Novi Sad i Skupština AP Vojvodine, kroz saradnju sa donatorima konferencije Švajcarskom agencijom za razvoj i Programom za razvoj Ujedinjenih nacija, prepoznali važnost i ulogu lokalnih skupština za sve građane na lokalnom nivou.
Prema njegovim rečima, program konferencije je podeljen u četiri panela. Prvi panel će se baviti značajem i ulogom lokalnih skupština za građane, tema drugog panela je izmena Zakona o lokalnoj samoupravi, treći je vezan za ciljeve održivog razvoja i poslednji panel je posvećen podizanju kapaciteta digitalnih sistema u parlamentima.
Sekretari Banjac i Radin zahvali su se gradonačelniku Grada Novog Sada Milošu Vučeviću i predsedniku Skupštine APV Ištvanu Pastoru što su, prepoznavajući važnost ovakvih događaja, svesrdno podržali održavanje ove značajne konferencije.