Šid dobija sredstva za sanaciju terena u Ustanovi za fizičku kulturu „Partizan“

Rebalansom pokrajinskog budžeta za tekuću godinu, Sekretarijat za omladinu i sport je dobio dodatnih 50 miliona dinara, a prema rečima sekretara Bateza, s obzirom da Šid do sada nije konkurisao za značajnije iznose, sanacija sportskog terena u „Partizanu“ biće uvrštena u prioritetne planove.

Sanacija otvorenog terena u u Šidu biće jedan od prioriteta Pokrajinskog sekretarijata za omladinu i sport u narednom periodu. Ovo je dogovoreno na sastanku predstavnika lokalne samouprave u Šidu sa pokrajinskim sekretarom za omladinu i sport, Vladimirom Batezom.
Lokalna samouprava je spremna za realizaciju novog projekta kako bi se poboljšali uslovi za razvoj sporta.