Šid:Grade se stanovi za raseljena lica

ŠID – U naselju „Istok“ u Šidu pre 15-tak dana počela je izgradnja zgrade namenjene izbeglim i raseljenim licima. Investicija je vredna 290.000 evra.
Kroz opštinu Šid je pre više od 20 godina prošlo oko 40.000 izbeglica, a trajno se nastanilo oko 7.000. Sa ciljem rešavanja njihovog stambenog problema, Opština Šid je još 2014.godine potpisala ugovor sa Komesarijatom za izbegla i prognana lica o izgradnji stambenog objekta, u okviru Regionalnog projekta stambenog zbrinjavanja. Realizacija je krenula ovih dana.

Postoji nekoliko projekata stambenog zbrinjavanja, a ovim je,budućim stanarima zgrade u izgradnji, omogućen otkup stana, uz određene povoljnosti.

Rok za završetak radova je avgust 2019.godine.