Signaliziramo na opasnositi koje vrebaju kako na drumovima tako i na trotoarima

Signaliziramo na opasnositi koje vrebaju kako na drumovima tako i na trotoarima. Ova naša priča dolazi sa trotoara, a naš reporter javlja se neobičnog mesta.