Simpozijum na temu „Regioni i opštine-osnove Evropske unije“

Udruženje podunavskih Švaba sa teritorije bivše Jugoslavije – Haar/Minhen, sutra u Somboru organizuje simpozijum na temu „Regioni i opštine-osnove Evropske unije.“ Povodom ove manifestacije, sa organizatorima simpozijuma, danas je u novom Sadu razgovarao pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin.