„Sinergija kulture i trurizma:korišćenje kulturnih potecijala u manje razvijenim sredinama“

U Privrednoj komori Vojvodine održana je nacionalna konferencija na kojoj su predstavljeni dosadašnji rezultati međunarodnog projekta „SY_CULTour“-„Sinergija kulture i trurizma:korišćenje kulturnih potecijala u manje razvijenim sredinama“.Na konferenciji je učestvovao i pokrajinski sekretar za privredu. zapošljavanje i ravnopravnost polova, Miroslav Vasin.