SKOLA JAHANJA „FEHER“


Na salašu Monike Feher u Temerinu otvorena je škola jahanja.
Monika Feher je jedna od retkih mladih osoba koja vidi svoj prosperitet
upravo na selu i u uzgoju konja.