Skupština grada donela program poslovanja Zoohigijene i veterine Novi Sad


Skupština grada Novog Sada donela je program poslovanja „Zoohigijene i veterine Novi Sad“ za tekuću godinu, kojim je predviđeno da će novac iz budžeta kapitalnih ulaganja tog javnog preduzeća najpre ići za nabavku vozila za prevoz životinja, ali i za radove na veterinarskim ambulantama u gradu i Petrovaradinu.