Nakon kraće pauze Skupština grada Novog Sada održaće se u petak, 2. septembra.
Sednicu na kojoj će jedna od ključnih tačaka dnevnog reda biti predlog strategije kulturnog razvoja Novog Sada.

Predsednik Skupštine grada,Zdravko Jelušić naglasio je značaj ove strategije u dugoročnom napredovanju grada ali i života građana.