Skupština opštine Beočin raspravljala o poslovanju uprave


Na današnjoj sednici skupštine u Beočinu na dnevnom redu su se našle tačke vezane za usvajanje planova i programa javnih preduzeća koji su usklađeni sa rebalansom bužeta kao i izveštaj o poslovanju opštinske uprave.