„Slovaci i Srbi – istorija i sadašnjost“

„Slovaci i Srbi — istorija i sadašnjost“, naziv je velike međunarodne konferencije koja se, uz podršku Vlade Srbije i Vlade Slovačke, a u organizaciji Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, Matice slovačke u Srbiji i Slovačke evangeličke crke u Srbiji, danas održala u Skupštini Vojvodine.