Sombor domaćin skupa „Evropa u mom gradu“

SOMBOR – Sombor je danas bio domaćin skupa „Evropa u mom gradu“, koji je bavio ostvarivanjem prava u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava, a Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava kaže da je Evropa u svim našim gradovima, te da je Srbija na to ponosna.
Celokupni pravni poredak u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava Srbija je zasnovala na međunarodnim standardima i ugovorima donetim u okviru Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope, rekla je Paunović.

Dodaje da bi se čak moglo reći da je ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina iznad evropskog proseka i da u izvesnim segmentima može da posluži kao primer za mnoge zemlje Evropske unije.

Posebno, kako kaže, imajući u vidu da je Srbija jedna od retkih zemalja koja je pripadnicima nacionalnih manjina, pored individualnih prava, Ustavom priznala i kolektivna prava.

„Na taj način pripadnicima nacionalnih manjina omogućeno je da neposredno ili preko svojih predstavnika učestvuju u odlučivanju ili sami odlučuju o pojedinim pitanjima vezanim za svoju kulturu, obrazovanje, obaveštavanje i službenu upotrebu jezika i pisma“, pojasnila je.

Ona kaže i da poslednjih godina izveštaji nadležnih tela o poštovanju i primeni međunarodnih normi i standarda u ovoj oblasti ne sadrže ozbiljne kritike i primedbe, već uglavnom ukazuju na mogućnosti daljeg poboljšanja položaja manjina, ali i na sporadične probleme, slabiju primenu i predlažu dodatne mere, pre svega u smislu otklanjanja poteškoća do kojih dolazi u praksi.

Paunović je istakla da dalje unapređenje položaja nacionalnih manjina ne treba posmatrati samo u funkciji evropskih integracija, već se mora istaći da to za Srbiju predstavlja imperativ demokratske države.

„Mišljenja sam da ne postoje veći strukturalni i sistemski problemi u njihovom položaju koji bi na bilo koji način mogli da ugroze evropske integracije zemlje“, ocenila je Paunović.

Kako je navela, spoljna i unutrašnja politika naše zemlje garancija su da će Srbija i u godinama koje dolaze zajedno sa svojim građanima, većinom i manjinama, razvijati i sačuvati svoj mir i stabilnost.

„Ta politika garancija je da ćemo sačuvati i svoju raznolikost i svoju multikulturalnost i da ćemo sačuvati dragocenost Srbije“, zaključila je Paunović.

Izvor: Tanjug