Sporazum o saradnji na izgradnji i opremanju tri granična prelaza

Sporazum o saradnji na izgradnji i opremanju tri granična prelaza između Srbije i Rumunije koji su u, partnerstvu sa Regionalnim centrom za društveno-­ekonomski razvoj „Banat“,potpisali zvaničnici opština Kikinda, Čoka i Sečanj, osnov je buduće rekonstrukcije nekadašnjih malograničnih prelaza Nakovo – Komlošu Mare, Vrbica ­Valkanj i Jaša Tomić­ Fenj. Neophodni radovi planirano je da budu finansirati iz programa prekogranične saradnje Srbije i Rumunije 2014-2020. Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski rekao je da će otvaranje graničnih prelaza doprineti društveno ekonomskom razvoju tri opštine, kao i razvoju Banata.