Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je u Srbiji stupio na snagu 1. septembra

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je u Srbiji stupio na snagu 1. septembra predviđa da će za četiri godine strani državljani moći da kupuju srpsko poljoprivredno zemljište. Pod pritiskom stručne javnosti i zabrinutih građana Vlada Srbije planira da zatraži da se taj period produži za još osam godina, odnosno do 2025. godine.