Srbija neće dozvoliti gajenje genetski modifikovanih organizama

Srbija neće dozvoliti gajenje genetski modifikovanih organizama, osim u naučno-istraživačke svrhe i u strogo kontrolisanim uslovima, a zakon u toj oblasti trebalo bi da bude promenjen kako bi bilo obavezno obeležavanje proizvoda od GMO, po uzoru na EU, izjavio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić.