Srpski sindikalni front formiralo je pet sindikalnih centrala, kako bi se uspešnije borili protiv najavljenih promena zakona o radu i štrajku

Srpski sindikalni front formiralo je pet sindikalnih centrala, kako bi se uspešnije borili protiv najavljenih promena zakona o radu i štrajku. Na Konvenciji ovog fronta, održanoj u Novom Sadu, zatraženo je da republička Vlada povuče predloge izmena Zakona o radu i zakona o štrajku jer su, kako je istaknuto, protivustavni i u suprotnosti sa evropskim konvencijama koje je potpisala naša zemlja.