Stabilizovano poslovanje „Novosadskog sajma“


Kraj godine je prilika da se sumiraju rezultati poslovanja i da se naprave poređenja sa prethodnom godinom. „Novosadski sajam“ je zahvaljujući preduzetim merama stabilizacije poslovanja i uspešno organizovanim sajamskim priredbama u tekućoj godini zabeležio pozitivan smer i prema rečima generalnog direktora „Novosadskog sajma“, Slobodana Cvetkovica, namera je da se i u narednoj godini nastavi sa unapredjenjem aktivnosti i privlačenjem novih izlagača i posetilaca.