„Standardom do evropskih fondova”

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Fond „Evropski poslovi“ predstavili su publikaciju „Standardom do evropskih fondova”, koja je namenjena predstavnicima lokalnih samouprava u Vojvodini.