Stara mehanizacija problem u domaćoj poljoprivredi


Poljoprivredna mehanizaciji je u Srbiji prosečno stara oko 15 do 20 godina. Jedan od pomaka u obnavljanju poljoprivredne mehanizacije jesu i državne subvencije, koje često nisu dovoljno. Subvencionisanje kreditnih kamata je jedno od rešenja koje se predlaže, kao i veće cene poljoprivrednih proizvoda koje su prethodne dve godine bile niske, što je uveliko ograničilo mogućnosti poljoprivrednih proizvođača. Evo kakvo je viđenje stručnjaka sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu o ovoj problematici u 2015. godini.