Subotica Đurđin


Gradonačelnik Grada Subotice Bogdan Laban prisustvovao je Dužijanci u Đurđinu – svetkovini završetka žetve, koja se u Subotici ove godine slavi 106-u godinu. Dužijanca je uvek bila zahvala Bogu za završetak žetve, ali i pohvala čoveku za njegov trud i rad uz organizovano takmičenje žetelaca u ručnom košenju žita. Dužijanca je izraz vere i kulture, svojevrstan spoj molitve i zahvale, običaja i kulturnih vrednosti, ima svoj izvorni oblik koji označava završetak srećno obavljenog posla, risa na njivi, gde je bandaš glavni nosilac posla u žetvi koji se završava u veselju.